OPTIMAL NÄRING NÄR DU TRÄNAR

80% KOST & 20% TRÄNING
Får du det resultat på din träning som du önskar dig? Ärligt?
Är man intresserad av att förbättra sin idrottsliga prestation måste man lägga stort fokus vid sitt näringsintag då resultaten i huvudsak beror på det man stoppar i sig. Det räcker inte med att bara få i sig sina 3 mål mat och 2-3 mellanmål under dagen utan man behöver tillföra ytterligare näring och protein för att få byggstenar att bygga ny muskulatur i samband med träningen. Musklerna i sin tur ökar din viloförbränning och fett bränns därmed snabbare. Träningen i sig bryter ner muskulerna, och därefter vill kroppen bli starkare till nästa gång och då behövs det byggstenar utöver det grundbehov som man har för att kunna bli just starkare.

Jag hjälper dig att ta fram vad just du behöver som grund och vad du behöver i kombination med din träning för att du ska få maximalt resultat av din träning.
En kombination av vanlig mat, Herbalifes basprodukter och sportprodukterna i Herbalife24 serien ger optimala förutsättningar för att din träning skall ge de resultat du vill ha. Läs mer om träningsprodukterna på:

www.herbalife24.se
www.herbalifesports.com

Kontakta mig för smakprover och ett personligt upplägg och förslag.

TRÄNINGSRESULTAT?

Är du intresserad av att veta hur du med rätt näring i kombination med din träning kan få bättre resultat?
Kontakta mig!
Skriv "Träningsresultat" i ämnesraden.